Onze leerlingen zagen dat naar school gaan eigenlijk   heel waardevol is

Johan van Dam (schooldirecteur):

‘Afgelopen jaar hebben we vanuit onze school opnieuw een reis naar Oeganda gemaakt. Onderwijs is in dat land een luxe. Onze leerlingen ontmoetten daar leeftijdsgenoten die heel graag naar school gaan. De Oegandese kinderen zijn zich heel bewust dat het hun kansen geeft voor een goede toekomst. Nederlandse leerlingen staan daar vaak nauwelijks bij stil.

Al 25 jaar steunt ons Driestar College onderwijsprojecten in Oeganda. Ieder jaar gaan enkele docenten en leerlingen er op bezoek. Die reizen houden de betrokkenheid met de projecten levend. Degenen die de projecten bezoeken, worden enthousiaste ambassadeurs voor toekomstige sponsoracties.

Livingstone zorgt ervoor dat we echt in gesprek kwamen met de plaatselijke bevolking. Juist dat maakt grote indruk op de leerlingen. Ze verplaatsen zich in mensen die leven in een totaal andere situatie.’