Plannen voor 2018

Lokale
netwerken
versterken

We gaan investeren in de verbinding van projecten met hun dorp, stad of provincie. We stimuleren mensen gebruik te maken van kennis en ervaring die er al is. Livingstone wil dat projectleiders zich meer bewust worden van de mogelijkheden van hun eigen omgeving.

Kerken voor
meerdere jaren aan
projecten verbinden

Meerjarige samenwerking van een Nederlandse kerk met een ontwikkelingsproject heeft een geweldige impact op zowel project als kerk. Dit soort relaties gaan we meer stimuleren. Door een project meerdere keren te bezoeken ontstaat een hechte band. Bovendien worden concrete resultaten groter.

Meer vrijwilligers
voor langere
tijd inzetten

Onze projecten vragen om vrijwilligers die langere tijd aan de slag willen. Daar gaan we op inspelen. Ook voor de vrijwilligers zelf is een verblijf van enkele maanden waardevol. Ze krijgen hechte vriendschappen en raken levenslang betrokken. Het verrijkt hun visie op het leven.

Goede-doelenorganisaties
helpen met
betrokkenheid donateurs

Wat is het effect van mijn gift? Dat zou iedereen met eigen ogen moeten zien. Als dat gebeurt, blijven mensen langer trouw aan de instelling die zij steunen. Bovendien geven ze meer. Daarom gaan we meer goede-doelenorganisaties ondersteunen met reizen voor donateurs.

Scholieren laten
kennismaken met
ontwikkelingswerk

We willen middelbare scholen werkweken naar ontwikkelingslanden aanbieden. Wij zijn een goede partner voor het onderwijs, omdat we een compleet programma bieden tegen een scherpe prijs. Met onze jarenlange ervaring staan we garant voor veilige kaders en heldere voorlichting.

Samenwerking
modevakschool en
Afrikaanse naaischool

Eén van onze dromen is dat Nederlandse jongeren gaan samenwerken met jongeren in een ontwikkelingsland. Daartoe gaan we de mogelijkheden verkennen. We denken bijvoorbeeld aan studenten van een Hollandse modevakschool en een Afrikaanse naaischool. Met hun creativiteit kunnen ze aan gezamenlijke producties werken.

Aansluiting bij
SGR en
Calamiteitenfonds

Livingstone wordt lid van de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het Calamiteitenfonds. De SGR vergoedt reizigers bijvoorbeeld bij een faillissement. Het Calamiteitenfonds betaalt (een deel van) de extra kosten door ongeregeldheden in het buitenland.

VOG
verplicht voor
reisleiders

Reisleiders kregen altijd al een persoonlijke screening. In de toekomst vragen we ook een Verklaring Omtrent Gedrag. Dat is een extra check op onbesproken gedrag. Daarnaast werken we aan de veiligheid van onze reizigers door voorlichting, training, gedragsregels, een calamiteitenplan en een hoogwaardig verzekeringspakket.